Casa PatasCasa PatasCasa Patas

Casa PatasCasa PatasCasa Patas

Disseny de llums per a Casa Patas.

Es va fer el disseny d’una instal·lació fixa de il·luminació. Els requisits eren montar un equip senzill i flexible per il·luminar amb qualitat els espectacles de flamenc que veuen setmanalment sobre el Tablado de Casa Patas. Un factor que es va tenir molt present va ser el d’aconseguir una gran qualitat lumínica per afavorir la fotografía.Diseño de luces para Casa Patas

Se realizó el diseño de una instalación fija de iluminación. Los requisitos eran montar un equipo sencillo i al mismo tiempo flexible para iluminar con calidad los espectáculos de flamenco que se representan sobre el Tablado de Casa Patas. La premisa fundamental fué conseguir una gran calidad lumínica para favorecer la fotografía y así contribuir a la imagen corporativa del local.