Pintar con la luz

pauafg Información 1 Comment

“La llum pot mostrar la forma, definir l’espai, centrar l’atenció i suggerir una atmosfera. Més concretament, la llum pot fer tot això de manera dinàmica, variant contínuament al llarg de tota la representació” [Francis Reid, Il·luminar l’Escena. 1999]

“La luz puede mostrar la forma, definir el espacio, centrar la atención y sugerir una atmosfera. Más concretamente, la luz puede hacer todo esto de manera dinámica, variando continuamente a lo largo de toda la representación. [Francis Reid, Iluminar la Escena. 1999.]

“Light can show the shape, define the space, focus the attention and suggest a mood. Even more, light can do all that in a dynamic way, with continual changes all the play long”  [Francis Reid, Lighting the Stage. 1995]

Comments 1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *